Καλώς ήρθατε! Ανοίξτε τον ήχο, στο PC σας. Στο παρασκήνιο, ακούγονται, ραδιοφωνικοί σταθμοί. Καλή ακρόαση! Το blog, είναι ενημερωτικό, δεν ακολουθεί, κάποια "γραμμή", δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά. Είναι, μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, του Γ.Ν. Κομοτηνής, προς χάριν της πληροφόρησης και ενημέρωσης, των συναδέλφων και όχι μόνο. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι αναρτήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π. Οτιδήποτε, είναι επίκαιρο και επηρεάζει, την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ, για την επίσκεψη και καλή βάρδια, σε όλους, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες!

Απαράδεκτος και αντιεπιστημονικός αποκλεισμός των νοσηλευτών ΤΕ και των ΔΕ βοηθών νοσηλευτών από τις προκηρύξεις των ΤΟΜΥ

Ο ίδιος αποκλεισμός καθιερώνεται και στις θέσεις διοικητικών και κοινωνικών λειτουργών των ΤΟΜΥ

- Έχουμε επισημάνει ότι με τις τοπικές μονάδες υγείας (ΤΟΜΥ) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καθιερώνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας (διετείς συμβάσεις) ως βασική σχέση εργασίας στην πρωτοβάθμια υγεία και ανοίγει το δρόμο για ανάλογη αποκλειστική καθιέρωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία.

Όμως διαβάζοντας την πρόσφατη υπουργική απόφαση του Ανδ. Ξανθού για τον  καθορισμό κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), που εκδόθηκε πρόσφατα, διαπιστώσαμε ότι περιλαμβάνει και ένα πρωτοφανή και αντιεπιστημονικό αποκλεισμό από τις τις προκηρύξεις προσωπικού των νοσηλευτών ΤΕ και των ΔΕ βοηθών νοσηλευτών.

Πιο συγκεκριμένα, στην Υπουργική Απόφαση (κατεβάστε τη πατώντας  ΕΔΩ) αναφέρονται τα παρακάτω:

Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας και έναν (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κατ’ ανώτατο κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, και εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.

• Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.

• Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

• Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.

Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).

• Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Το προσωπικό που στελεχώνει τις Τ.ΟΜ.Υ. προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.»

Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ μέχρι σήμερα όλες οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αφορούσαν σε χωριστές και διακριτές θέσεις νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και βοηθών νοσηλευτών ΔΕ, τώρα καθιερώνεται η «κάθετη» διάκριση για προκηρύξεις θέσεων ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από τις προκηρύξεις οι νοσηλευτές ΤΕ και οι βοηθοί νοσηλευτών ΔΕ, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι ΠΕ.

Πρόκειται για έναν απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό αποκλεισμό. Ως γνωστόν, τα ΤΕΙ από το 2001 έχουν ενταχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση (άρθρο 1 του ν. 2916/2001), ενώ οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, έχουν την ίδια άδεια άσκησης εργασίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υφίσταται αποκλεισμός του νοσηλευτικού προσωπικού ΤΕ από τις προκηρύξεις εάν υπάρχουν νοσηλευτές ΠΕ υποψήφιοι

Επίσης θεωρητικά και νομικά για να υπάρχει πλήρης  παροχή  νοσηλευτικών υπηρεσιών, οι βοηθοί νοσηλευτές ΔΕ  πρέπει να εργάζονται μαζί με νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ (κάτι που καταστρατηγείται εδώ και χρόνια στο ΕΣΥ).

Αντίστοιχος απαράδεκτος αποκλεισμός παρατηρείται και στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών στην εν λόγω Υπουργική απόφαση (Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.), όπως επίσης και στον τομέα της κοινωνικής εργασίας (Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).).

Πρόκειται για πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που δημιουργούν απαράδεκτα τετελεσμένα στο χώρο των προκηρύξεων για θέσεις του δημοσίου και θέτουν σε αμφισβήτηση τα πτυχία εκατοντάδων χιλιάδων αποφοίτων.

http://ygeionomikoi.gr