Καλώς ήρθατε!... Το blog, είναι ενημερωτικό, δεν ακολουθεί, κάποια "γραμμή", δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά. Είναι, μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή του Γ.Ν. Κομοτηνής, να στηρίξει, το νοσοκομείο, στο οποίο εργάζεται και προς χάριν της πληροφόρησης. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι αναρτήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά κ.λ.π. Οτιδήποτε δηλ. είναι επίκαιρο και επηρεάζει, την καθημερινότητα, ενός νοσηλευτή. Ευχαριστώ, για την επίσκεψη και καλή βάρδια, σε όλους, τους συναδέλφους και συναδέλφισσες! (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)
| |

17 θέσεις για επιστήμονες Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσληψη διδασκόντων, για τις εκπαιδευτικές – διδακτικές ανάγκες των Τομέων του Τμήματος Νομικής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα ανά Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως των σχετικών δαπανών από το αρμόδιο Υπουργείο.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από 1.9.2017 έως 11.9.2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής τηλ. 25310-39897 και 25310-39894.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση με πλήρη στοιχεία διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail.

  1. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική, για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων.
  1. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, διδακτορικό κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  1. Επιστημονικές εργασίες σε (4) τέσσερα αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική.
  1. Αναλυτικό υπόμνημα των υποβαλλόμενων επιστημονικών εργασιών σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική.

Δειτε εδώ την προκηρυξη.

http://ageliesergasias.gr/17-thesis-gia-epistimones-nomikis-sto-dimokritio-panepistimio-thrakis/