Καλώς ήρθατε! Ανοίξτε τον ήχο, στο PC σας. Στο παρασκήνιο, ακούγονται, ραδιοφωνικοί σταθμοί. Καλή ακρόαση! Το blog, είναι ενημερωτικό, δεν ακολουθεί, κάποια "γραμμή", δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά. Είναι, μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, του Γ.Ν. Κομοτηνής, προς χάριν της πληροφόρησης και ενημέρωσης, των συναδέλφων και όχι μόνο. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι αναρτήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π. Οτιδήποτε, είναι επίκαιρο και επηρεάζει, την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ, για την επίσκεψη και καλή βάρδια, σε όλους, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες!

Προυποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργείας

www.taxheaven.gr Αποτέλεσμα εικόνας για taxheaven

Αριθ. πρωτ.: 18/ 2017 Προυποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργείας (Προυποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργείας)

Κατηγορία: Εργατικά – Απασχόληση

Αθήνα, 08 Μαΐου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα TELEFAX: 210 5203872 Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου Τηλέφωνο: 2131516472 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 e-mail: vpertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης του τουρισμού στα νησιά Αιγαίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα, σας πληροφορούμε τα εξής: Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

1. Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ

2. Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)

3. Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)

4. Να μην αυτοαπασχολούνται

5. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση

6. Πραγματοποίηση συγκεκριμένων ημερών εργασίας επί συγκεκριμένης χρονικής περιόδου - η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο δικαιούχο.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους σε επαγγελματικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος. Οι δικαιούχοι που ασκούν εποχικό επάγγελμα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν ο δικαιούχος πρόκειται για μισθωτό τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια αλλά όχι περισσότερα από 50 την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Ανώτατο όριο ημερομισθίων στον κλάδο ορίζονται τα 240.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ